تحصیلات
• لیسانس کامپیوتر گرایش سخت افزار
سوابق فعالیت
• مشاور قسمت بازرگانی شرکت پپسی
• مشاور و مجر ی بویلرهای پالایشگاه شازند
• مشاور بازرگانی شرکت سورپرایز
• مشاور گروه تکنیک سرویس
• مشاور فنی شرکت ایران تعمیر
• مشاور فنی شرکت سیم چین
• مجر ی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ستاد مشترک ارتش
• مجر ی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی عقیدتی سیاسی ارتش
• مجر ی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی شرکت ایستا
• مجر ی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی نفت سپاهان
• مشاور فنی شرکت فنو سرویس
• مجر ی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی هواپیمایی کشور
• مجر ی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی کارخانه های مشرق
• طراح و سازنده برج تقطیر شرکت گالب کاشان
دوره های آموزشی برگزارشده
• مدرس فنی و حرفه ای در آموزشگاه فن آشنا